Informacje dotyczące strajku Z DNIA 8 KWIETNIA 2019 - 08-04-2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, na mocy Zarządzenia Nr 19/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2019, zajęcia w ZSOMS w dniu 9 kwietnia 2019 zostają zawieszone.

Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym (wtorek – 9.04) szkoła jest w stanie zapewnić opiekę dla ok. 100 uczniów w godzinach 7.00 do 16.15.  Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby pod numer telefonu 12 411 29 48  dziś do godziny 16.30. Natomiast po godzinie 16.30 do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole wraz z numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: sekretariat@zsoms.eu
Informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń i ilością miejsc.

W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI PROSIMY
O  NIEPOSYŁANIE ICH DO SZKOŁY.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

W szkole będą wydawane obiady, na które mogą przyjść uczniowie w godzinach 13.00 – 14:00. W tym czasie pracownik szkoły będzie pełnił dyżur w jadalni.

Przypominamy, że dzień 10 kwietnia 2019 (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole w ramach dodatkowych dni wolnych od zajęć zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19. W tym dniu opiekę zapewnimy wszystkim uczniom, których rodzice zgłosili taką potrzebę na zebraniu 26 marca 2019r.

Z poważaniem
Krzysztof Sobesto

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA