Wyniki badań wody - 15-12-2017

Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości ciepłej wody w natryskach na pływalni.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA