79 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i działalności Szarych Szeregów - 30-09-2018

W dniu 27. X. 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 79 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego  i działalności Szarych Szeregów. Inicjatorem i współorganizatorem rocznicowej uroczystości było Krakowskie Stowarzyszenie Szarych Szeregów we współpracy z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

            Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie z klasy VII a, VIII a i VIII c pod kierunkiem Pani dr Renaty Zawistowskiej, mgr Sabiny Kulas i mgr Edyty Olszy. Przepiękna oprawa muzyczna, złożona z wielu pieśni patriotycznych nawiązujących do czasów wojny i okupacji była dziełem Pani mgr Kazimiery Górawskiej – Namaczyńskiej. Dopełnienie podniosłości upamiętnionych wydarzeń stanowiła dekoracja wykonana przez uczniów z klasy VII a pod kierunkiem Pani mgr Niny Dygut. Można w niej było podziwiać zarówno portrety przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, z krótką ich charakterystyką, jak również symbole nawiązujące do konspiracyjnej działalności Szarych Szeregów podczas okupacji.

            W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, członkowie Krakowskiego Oddziału Szarych Szeregów, Dyrekcja ZSOMS, delegacje uczniów z innych szkół wraz z opiekunami oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 75 i Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

             Na zakończenie uroczystości Pan Roman Heil – syn ostatniego Komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów – Edwarda Heila pseudonim „Jerzy”, rozstrzelanego przez Niemców  w maju 1944r. w Krakowie opowiedział uczniom o życiu codziennym w Krakowie podczas wojny i okupacji oraz o działalności Krakowskiego Oddziału Szarych Szeregów w walce z Niemcami.

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.