Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego - 07-07-2020

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego
do prowadzenia stołówki szkolnej i organizacji punktu zbiorowego
żywienia w ZSOMS w Krakowie

klauzula informacyjna (kontrahenci/najemcy): http://zsoms.eu/rodo/

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego - 01-07-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
dla ZSOMS Kraków w ramach dofinansowania na wyposażenie
pracowni komputerowej.

 

Załączniki: wzór zapytania ofertowego i wzór oferty

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA