Dyrekcja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zatrudnia nauczycieli, trenerów, pracowników administracyjnych, medycznych oraz pracowników obsługi. Wykwalifikowany, doświadczony i ambitny Zespół Naszych Pracowników zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, czego dowodem są sukcesy Naszych podopiecznych w różnorodnych konkursach, sprawdzianach czy zawodach sportowych.

Dyrektor ZSOMS
mgr Krzysztof Sobesto

mgr Lucyna Bętkowska – wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr Monika Zelek – wicedyrektor ds. pedagogicznych

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA