Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 - 04-02-2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Od wielu lat dbamy o uświadamianie młodzieży kwestii mądrego, właściwego korzystania z zasobów Internetu oraz kwestii zagrożeń czyhających w sieci. Do 2018r. organizowane były zajęcia warsztatowe, we współpracy z pracownikami Straży Miejskiej pt. „CYBERPRZEMOC – NIE POZWÓL ABYŚ PADŁ JEJ OFIARĄ”.

Dzisiaj, tj. 04.02.2019r. rozpoczynamy obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. Pod tym hasłem startujemy po raz drugi. Wspierają nas pracownicy Komendy Miejskiej w Krakowie.

W ramach szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu odbędą się dwie prelekcje.

  • -04.02.2019r. o godzinie 12.50 odbędzie się prelekcja pt. „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”, która dedykowana jest uczniom klas 3 gimnazjum.
  • -06.02.2019r. również o godzinie 12.50 odbędzie się powyższa prelekcja, a odbiorcami będą uczniowie klas 1 i 2 LO.

Pedagog  szkolny
Anna Wajman


ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA