Ekologia w szkole - 30-11-2020

JAK KSZTAŁTOWAĆ PROEKOLOGICZNE POSTAWY U DZIECI ?

Już w pierwszych latach szkolnej edukacji młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z ekologią. Dowiadują się, które z ich zachowań pozytywnie wpływają na środowisko, a które mu szkodzą.  Kwestią oczywistą jest, że dobre nawyki dzieci wynoszą z rodzinnych domów. Rolą szkoły jest wzmacniać postawy proekologiczne, poszerzać wiedzę z tego zakresu.

CODZIENNE DZIAŁANIA

Warto zacząć od prostych rzeczy. Wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków, by nie tylko przyczynić się do ochrony środowiska, ale również do poprawy jakości własnego życia.

POSTAWY PROEKOLOGICZNE W SZKOLE

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego kształtowanie postaw i propagowanie zachowań ekologicznych stanowi absolutny priorytet. Budynek został wyposażony w urządzenia do oczyszczania powietrza, rośliny korzystnie wpływające na jego jakość, a także kosze do segregacji śmieci.

SZKOLNY PARTNER – FIRMA BLUE FIFTY –  EKOLOGICZNE WSPARCIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  ściśle współpracuje z firmą Blue Fifty (https://blue-fifty.com/pl/#o-nas), która ufundowała pojemniki do segregacji śmieci. Zostały one umieszczone w salach lekcyjnych, dzięki temu uczniowie będą mogli segregować odpady świadomie i z rozmysłem. Blue Fifty Polska jest firmą wdrażającą rozwiązania korzystne dla środowiska, a w tym roku świętowała pięciolecie działalności. Przedstawiciele spółki od dwóch lat dbają o jakość ciepłej wody użytkowej w naszym obiekcie sportowym, stosując technologię BIFIPRO, skuteczną metodę zwalczania Legionelli i usuwania biofilmu z instalacji wodnych. Technologia ta wykorzystuje jony srebra i miedzi do uzdatniania wody.

Zmieniając nasze postawy i przekazując ich proekologiczne wzorce następnym pokoleniom możemy mieć nadzieję, że powstrzymamy degradację środowiska naturalnego. Wpłynie to korzystnie na nasze zdrowie oraz kondycję fizyczną.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status