Grono pedagogiczne


Nazwisko i imię nauczyciela


Przedmiot

mgr Arczyńska Agnieszka język polski, rewalidacja
mgr Balicki Łukasz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Batko Ewa wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Bereza Izabela rewalidacja, świetlica
mgr Bednarz Marcin matematyka
mgr Bętkowska Lucyna matematyka, wdż
mgr Bilski Łukasz psycholog sportowy
mgr Birek Michał geografia
mgr Bogdał Małgorzata biblioteka
mgr Brus Robert wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Buczek Alina geografia, podst. przedsiębiorczości, edukacja globalna
mgr Budzyna Barbara edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
mgr Capińska Maria matematyka
mgr Chanek Robert wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Czech Małgorzata fizyka, wdż
mgr Dygut Nina edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Faliszek-Chmielewska Wanda język polski
mgr Fortuński Piotr wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Franczak – Krawczyk Renata internat
mgr Gibaszek-Mądry Anna język niemiecki
ks. mgr Gil Krzysztof religia
mgr Goch Barbara język angielski
mgr Jamróz Barbara internat
mgr Kamecka – Krzywdziak Agnieszka j. polski
mgr Karcz Michał historia, wos
s. mgr Karpacz Jolanta religia
mgr Kasprzyk Ewa edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno –kompensacyjne
mgr Kasznik Bogumiła wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Klimczyk Joanna język angielski, świetlica
mgr Klimczyk Rafał historia, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
lic. Kłys Katarzyna wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe judo
mgr Knapik Agnieszka język angielski
mgr Koncewicz Anna biologia
dr Kowal Małgorzata język polski
mgr Kowal Sonia wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Kowalczyk Barbara język angielski
mgr Kowalska Krystyna chemia
mgr Król Izabela wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Kudrys Sabina matematyka
mgr Kulas Sabina matematyka
mgr Lachowicz Agata edukacja wczesnoszkolna, technika
mgr Lachowska Anna wychowanie fizyczne
mgr Łądka Barbara edukacja wczesnoszkolna
mgr Łyszkowski Mariusz język angielski
mgr Majerski Michał wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Mazur Aldona język angielski
mgr Michalczak Magdalena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Nowak Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
mgr Nosek Anna chemia, przyroda
mgr Olsza Edyta język niemiecki, świetlica
mgr Panaś Regina pedagog
mgr Pełechacz Barbara matematyka
mgr Petrus Anna muzyka
mgr Pieszczyński Jerzy wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Pietrzyk Anna świetlica
mgr Pisarek Dariusz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe gimn. sportowa
mgr Policha Magdalena edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Pyjos Artur wychowanie fizyczne
mgr Radecka Anita język polski, rewalidacja
mgr Skorupa Marcin wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Sobesto Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr Solarz Arkadiusz internat
mgr Sulewska Barbara informatyka, technika
mgr Szarek – Sławińska Monika język polski, filozofia, etyka
mgr Szczubiał Joanna wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Śliwa Jakub internat
mgr Taszewska-Klimas Ristana język polski
Trzepizur Małgorzata religia
mgr Wajman Anna pedagog szkolny
mgr Wądrzyk Łukasz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Wiercioch Michał wychowanie fizyczne
mgr Wojtaszek Malwina wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Wrzosek Darius wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego
mgr Zadęcka Joanna świetlica
mgr Zakrzewski Ryszard wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego
dr Zawistowska Renata historia, wos
mgr Zelek Monika język niemiecki
mgr Żaba Dorota biologia, przyroda
mgr Żyłka – Żebracki Janusz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status