Grono pedagogiczne

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot
mgr Arczyńska Agnieszka język polski
mgr Balicki Łukasz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Batko Ewa wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Bereza Izabela rewalidacja, świetlica
mgr Bednarz Marcin matematyka
mgr Bętkowska Lucyna matematyka
mgr Bogdał Małgorzata biblioteka
mgr Brus Robert wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Buczek Alina geografia, podst. przedsiębiorczości
mgr Budzyna Barbara edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Capińska Maria matematyka
mgr Chanek Robert wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Czech Małgorzata fizyka, wdż
mgr Czopek-Sadowska Agnieszka wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Długosz Ewa matematyka, technika
mgr Dunat Agata religia
mgr Dygut Nina edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Faliszek-Chmielewska Wanda język polski, wiedza o kulturze
mgr Florczyk Marek historia, wos
mgr Fortuński Piotr wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Franczak – Krawczyk Renata internat
mgr Gibaszek-Mądry Anna język niemiecki
mgr Gil Krzysztof religia
mgr Górawska – Namaczyńska Kazimiera muzyka, plastyka
mgr Jamróz Barbara internat
mgr Kamecka – Krzywdziak Agnieszka j. polski
mgr Kasprzyk Ewa edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Klimczyk Joanna język angielski, świetlica
mgr Klimczyk Rafał historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
mgr Knapik Agnieszka język angielski
mgr Koncewicz Anna biologia, wdż
mgr Konstanty Małgorzata pedagog szkolny
mgr Kowalska Krystyna chemia
mgr Kozieł Maria matematyka
mgr Król Izabela wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Kulas Sabina matematyka
mgr Lachowicz Agata edukacja wczesnoszkolna, technika
mgr Lachowska Anna wychowanie fizyczne
mgr Łądka Barbara edukacja wczesnoszkolna
mgr Łyszkowski Mariusz język angielski
mgr Majerski Michał wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Mazur Aldona język angielski
mgr Michalczak Magdalena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Miernik Teresa internat
mgr Miziołek Robert geografia
dr Nessler-Wróbel Alicja język angielski
mgr Nowak Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
mgr Nosek Anna chemia
mgr Nowak- Grzybek Małgorzata język angielski
mgr Oleksy Michał wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe judo
mgr Olsza Edyta język niemiecki, świetlica
mgr Pieszczyński Jerzy wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Pietrzyk Anna świetlica
mgr Pisarek Dariusz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe gimn. sportowa
mgr Pitala Marek religia
mgr Policha Magdalena edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Pyjos Artur wychowanie fizyczne
mgr Skorupa Marcin wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Sobesto Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr Sulewska Barbara informatyka, technika
mgr Szarek – Sławińska Monika  język polski, filozofia, etyka
mgr Szczubiał Joanna wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Śliwa Jakub internat
mgr Taszewska-Klimas Ristana język polski
mgr Trzepizur Małgorzata religia
mgr Wajman Anna pedagog szkolny
mgr Wądrzyk Łukasz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
mgr Wilusz-Matyjewicz Joanna język polski
mgr Wojtaszek Malwina wychowanie fizyczne
mgr Wrzosek Dariusz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego
mgr Zadęcka Joanna Świetlica
mgr Zakrzewski Ryszard wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego
dr Zawistowska Renata historia,wos,
mgr Zelek Monika język niemiecki
mgr Żaba Dorota biologia, przyroda
mgr Żyłka – Żebracki Janusz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwa górskiego
ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA