„I ty możesz zostać bajkopisarzem” - 03-12-2017

Chcesz pokazać na co Cię stać? Weź udział w konkursach. Niekorzystna aura pozbawia nas potrzebnej dawki światła. Jak się chronić przed pesymistycznymi, ponurymi myślami i niechęcią do życia? Człowiek ma w sobie coś niesamowitego, potrafi być kreatywny, potrafi tworzyć…

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać bajkopisarzem”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace (ocenie podlegają 3 prace w kolejności nadesłania).

Wymagania konkursowe:
Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego: twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza, zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie !), posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza.

Oceniane będą także:oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,bogactwo języka, żywość dialogu,poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”

Termin nadsyłania prac:15 stycznia 2018r.

Informacje: http://www.psp2.radom.pl/konkurs/index.php/regulamin

Zapraszamy!

Zgłoszenia do organizatorów szkolnych:
p.M.Szarek-Sławińska

p. R. Taszewska-Klimas

p.A. Arczyńska

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.