Informacja dotycząca strajku - 04-04-2019

Drodzy Rodzice!

W związku z ewentualną akcją strajkową informuję Państwa,
iż pracownicy ZSOMS w referendum zdecydowali o przyłączeniu się
do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty.

Zwracam się do Państwa z prośbą o gotowość do zapewnienia swoim dzieciom opieki w dniu 8 kwietnia.  Lekcje w tym terminie mogą zostać zawieszone –  nie będzie też zajęć świetlicowych, ani żadnych innych planowanych działań.

W związku z powyższym, w poniedziałek dzieci będą musiały pozostać pod Państwa opieką.
Ostateczny komunikat w tej sprawie zostanie skierowany do Państwa 5 kwietnia.

W przypadku strajku, w szkole będą wydawane obiady, na które mogą przyjść uczniowie w godzinach między 11:30 a 15:00. W tym czasie pracownik naszej placówki będzie pełnił dyżur w jadalni. Podczas obiadu dzieci będą mogły przebywać w stołówce tylko w trakcie spożywania posiłku, a następnie muszą opuścić budynek.

Dopiero w dniu 8 kwietnia będę w stanie stwierdzić, jaka jest skala strajku w naszej szkole, zatem decyzje dotyczące kolejnych dni protestu zostaną podjęte w poniedziałek. Na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnym profilu Facebook będą się na bieżąco pojawiały informacje o przebiegu strajku.

Informuję również, iż  pracujący Rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, mogą wystąpić do pracodawcy z prośbą o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Należy się matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z Rodziców, który wystąpi o taką należność. Zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia i można o niego się starać, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Bardzo proszę o zrozumienie sytuacji.

Z poważaniem,
Krzysztof Sobesto

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA