Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego i organizacji dnia 10 kwietnia w ZSOMS - 09-04-2019

SZANOWNI RODZICE, DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem:

 

– zbiórka nie później  niż 8.30 w holu obiektu sportowego
– należy zabrać legitymację szkolną i długopis z czarnym wkładem.

Przypominamy, że dzień 10 kwietnia 2019 (środa) jest dniem wolnym od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole
w ramach dodatkowych dni wolnych od zajęć zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19. W tym dniu opiekę zapewnimy wszystkim uczniom, których rodzice zgłosili taką potrzebę na zebraniu 26 marca 2019r.

Informujemy, że 10 kwietnia stołówka szkolna jest nieczynna.

Informacje dotyczące organizacji zajęć 11 i 12 kwietnia będą Państwu przekazywane
z jednodniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem
Krzysztof Sobesto

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA