Informacje dotyczące strajku z dnia 10 kwietnia 2019 - 10-04-2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, na mocy Zarządzenia Nr 20/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019, zajęcia w ZSOMS w dniu 11 kwietnia 2019  (czwartek) zostają zawieszone.

EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBYWA SIĘ WEDŁUG PLANU ZAMIESZCZONEGO W DNIU WCZORAJSZYM.


Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym (czwartek – 11.04) szkoła jest w stanie zapewnić opiekę dla ok. 100 uczniów w godzinach 7.00 do 16.15. Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby pod numer telefonu: 12 411 29 48  dziś do godziny 16.30. Natomiast po godzinie 16.30 do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole wraz z numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: sekretariat@zsoms.eu

Informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń i ilością miejsc.

W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI PROSIMY O  NIEPOSYŁANIE ICH DO SZKOŁY.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

W szkole będą wydawane obiady, na które mogą przyjść uczniowie w godzinach 13.00 – 14:00. W tym czasie pracownik szkoły będzie pełnił dyżur w jadalni.

Informacja dotycząca organizacji zajęć  12 kwietnia (piątek) będzie Państwu przekazana w dniu jutrzejszym.

Z poważaniem
Krzysztof Sobesto

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA