informacje dotyczące strajku z dnia 11 kwietnia 2019 - 11-04-2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, na mocy Zarządzenia Nr 21/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w  Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019, zajęcia w ZSOMS w dniu 12 kwietnia 2019 zostają zawieszone.


EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBYWA SIĘ WEDŁUG PLANU.


Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym (piątek – 12.04) szkoła jest w stanie zapewnić opiekę dla ok. 50 uczniów w godzinach 7.00 do 16.15.  Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby pod numer telefonu 12 411 29 48  dziś do godziny 16.30. Natomiast po godzinie 16.30 do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole wraz z numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: sekretariat@zsoms.eu

Informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń i ilością miejsc.

W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI PROSIMY O  NIEPOSYŁANIE ICH DO SZKOŁY.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

W szkole będą wydawane obiady, na które mogą przyjść uczniowie w godzinach
13.00 – 14:00.
W tym czasie pracownik szkoły będzie pełnił dyżur w jadalni.

Informacja dotyczące organizacji zajęć  15 kwietnia będzie Państwu przekazana w dniu jutrzejszym.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z PLANEM, SZCZEGÓŁY W DNIU JUTRZEJSZYM.


ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA