Internat

KOMUNIKAT

Ze względu na udział uczniów w zgrupowaniu sportowym internat zostanie otwarty

w sobotę 4.09.2021 roku o godzinie 9:00

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy.


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że internat otwiera swoje podwoje po wakacyjnej przerwie
w dniu 31. 08. (wtorek) od godz. 17.00.

Spotkanie dla Rodziców wychowanków odbędzie się dopiero w dniu zebrań klasowych.
O terminie poinformujemy w przyszłym tygodniu.

Pierwszy weekend wyjazdowy zaplanowany jest w dniach 24-26.09.
Wyjazd – piątek przed 19.00, powrót niedziela od 18.00.


ZASADY NABORU DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie


Szanowni Rodzice

Ustalenie wysokości opłat za zakwaterowanie w internatach od dnia 1 września 2017r opiera się na nowych przepisach wchodzących w życie wraz z reformą edukacji (art.107, ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016r- Prawo oświatowe).

W związku z powyższym organ prowadzący kieruje się w tej sprawie zasadą ujednolicenia powyższej kwoty we wszystkich samorządowych szkołach, w których funkcjonują internaty. Gmina Miejska Kraków, realizując swoje ustawowe zadania, finansuje pracę prowadzonych szkół i placówek z jednego budżetu i stara się zapewnić jednakowe warunki nauki, opieki i wychowania wszystkim uczniom i wychowankom.

Zarządzeniem z dnia 18. 10.2017r , w porozumieniu z organem prowadzącym, ustaliłem miesięczną opłatę za pobyt ucznia w internacie w wysokości 102 zł. Termin wnoszenia opłaty do 15 każdego miesiąca na konto szkoły. Za miesiące wrzesień, październik, listopad 2017r do 15 listopada br.

Dyrektor ZSOMS
Krzysztof Sobesto

NR KONTA: ZSOMS
93 1020 2892 0000 5402 0687 7437
z dopiskiem: „Uczeń……..…opłata za internat za miesiąc……”

Internat ZSOMS znajduje się w budynku szkolnym przy ul. Grochowskiej 20. Dysponuje około 30 miejscami, przeznaczonymi dla zawodników-pływaków Grupy Centralnej. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, na ogół wyposażonych w węzeł sanitarny (łazienka z kabiną prysznicową, WC). Wychowankowie mają możliwość korzystania m.in. z w pełni wyposażonej kuchni, pralki, telewizora, bezprzewodowego Internetu. Do ich dyspozycji pozostaje także sala lekcyjna, przeznaczona do cichej nauki. Uczniowie mający trudności w nauce mogą liczyć również na pomoc koleżeńską i wsparcie ze strony wychowawców. W czasie wolnym organizowane są wspólne wyjścia do kina, teatru czy muzeum.

Kontakt:
e-mail: internat@zsoms.eu
tel: 12 411 47 03

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status