Internat

KOMUNIKAT

Zakwaterowanie w szkolnym internacie rozpocznie się w poniedziałek 31.08. od godziny 15.00.

Rodziców wychowanków prosimy o przybycie
na zebranie z dyrekcją i wychowawcą internatu na godzinę 15.15.

Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad sanitarnych.


WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU ZSOMS
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp. Nazwisko i imię
1. Bartos Maciej
2. Białas Bartosz
3. Biernat Oliwia
4. Bulera Alicja
5. Bura Julia
6. Dadej Julia
7. Dyda Jakub
8. Fabijański Wojciech
9. Gawron Paula
10. Gilżyński Szymon
11. Kowal Emilia
12. Kuś Aleksander
13. Leśniak Filip
14. Liber Katarzyna
15. Magierowska Julia
16. Malarz Maja
17. Marczak Marta
18. Mastalski Mikołaj
19. Mordarski Filip
20. Oszczak Norbert
21. Prusak Piotr
22. Regiec Wiktor
23. Rokita Hanna
24. Sczogiel Alicja
25. Sikora Balbina
26. Skrzypek Filip
27. Synowiec Mikołaj
28. Szczerba Igor
29. Więcek Weronika
30. Zięba Emilia

 


Procedura funkcjonowania internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w okresie  pandemii wirusa SARS-COV-2 (pot. KORONAWIRUS)

Wniosek o przyjęcie na zajęcia opiekuńcze w internacie szkolnym ZSOMS w Krakowie podczas egzaminów w okresie pandemii COVID-19: *.docx, *.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

wniosek o przyjęcie do internatu: *.docx, *.pdf


REGULAMIN INTERNATU


Szanowni Rodzice

Ustalenie wysokości opłat za zakwaterowanie w internatach od dnia 1 września 2017r opiera się na nowych przepisach wchodzących w życie wraz z reformą edukacji (art.107, ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016r- Prawo oświatowe).

W związku z powyższym organ prowadzący kieruje się w tej sprawie zasadą ujednolicenia powyższej kwoty we wszystkich samorządowych szkołach, w których funkcjonują internaty. Gmina Miejska Kraków, realizując swoje ustawowe zadania, finansuje pracę prowadzonych szkół i placówek z jednego budżetu i stara się zapewnić jednakowe warunki nauki, opieki i wychowania wszystkim uczniom i wychowankom.

Zarządzeniem z dnia 18. 10.2017r , w porozumieniu z organem prowadzącym, ustaliłem miesięczną opłatę za pobyt ucznia w internacie w wysokości 102 zł. Termin wnoszenia opłaty do 15 każdego miesiąca na konto szkoły. Za miesiące wrzesień, październik, listopad 2017r do 15 listopada br.

Dyrektor ZSOMS
Krzysztof Sobesto

NR KONTA: ZSOMS
93 1020 2892 0000 5402 0687 7437
z dopiskiem: „Uczeń……..…opłata za internat za miesiąc……”

Internat ZSOMS znajduje się w budynku szkolnym przy ul. Grochowskiej 20. Dysponuje około 30 miejscami, przeznaczonymi dla zawodników-pływaków Grupy Centralnej. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, na ogół wyposażonych w węzeł sanitarny (łazienka z kabiną prysznicową, WC). Wychowankowie mają możliwość korzystania m.in. z w pełni wyposażonej kuchni, pralki, telewizora, bezprzewodowego Internetu. Do ich dyspozycji pozostaje także sala lekcyjna, przeznaczona do cichej nauki. Uczniowie mający trudności w nauce mogą liczyć również na pomoc koleżeńską i wsparcie ze strony wychowawców. W czasie wolnym organizowane są wspólne wyjścia do kina, teatru czy muzeum.

Kontakt:
e-mail: internat@zsoms.eu
tel: 12 411 47 03

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status