Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII.2021
Ferie zimowe 17 – 30.I.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.IV.2022
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26.V.2022
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach III LO
29.IV.2022
Egzamin maturalny 4 – 20.V.2022
Zakończenie zajęć edukacyjnych 24.VI.2022
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 23 .VIII.2022
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSOMS 12.XI.2021
7.I.2022
2 i 4.V.2022
24 – 26.V.2022
17.VI.2022
Dodatkowy dzień wolny dla kl. 1 i 2 LOMS 5 i 6.V.2022

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 75 LOMS Rodzaj spotkania
7.09.2021r. 8.09.2021r. zebranie
16.11.2021r. 17.11.2021r. dzień otwarty
11.01.2022r. 12.01.2022r. zebranie
22.03.2022r. 23.03.2022r. dzień otwarty
7.06.2022r. 8.06.2022r. zebranie
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status