Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 3.IX.2018
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII.2018
Ferie zimowe 14 – 27.I.2019
Egzamin gimnazjalny 10 – 12.IV.2019
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17.IV.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23.IV.2019
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach III LO
26.IV.2019
Sesja wiosenna egzaminów maturalnych 6 – 25.V.2019
Zakończenie zajęć edukacyjnych 21.VI.2019
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 20 – 21.VIII.2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 29, 30.IV.2019 – LO i Gim.
2.XI.2018 – ZSOMS
2.V.2019 – ZSOMS
10.IV.2019 – ZSOMS
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów SP
15 – 17.IV.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla klas I i II LO
6 – 8.V.2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ZSOMS W KRAKOWIE

Szkoła Podstawowa nr 75 Gimnazjum nr 8 MS i LOMS
11.09.2018r. 12.09.2018r.
13.11.2018r. 14.11.2018r.
29.01.2019r. 30.01.2019r.
26.03.2019r. 27.03.2019r.
28.05.2019r. 29.05.2019r.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.