Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII.2020
Ferie zimowe 15 – 28.II.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.IV.2021
Egzamin ósmoklasisty 25 – 27.V.2021
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach III LO
30.IV.2021
Egzamin maturalny 4 – 20.V.2021
Zakończenie zajęć edukacyjnych 25.VI.2021
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 23 – 24.VIII.2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSOMS 4 – 5.I.2021
25 – 27.V.2021
4 – 5.V.2021
4.VI.2021
Dodatkowy dzień wolny dla kl. 1 i 2 LOMS 6.V.2021

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 75 LOMS Rodzaj spotkania
15.09.2020r 16.09.2020r zebranie
17.11.2020r. 18.11.2020r. dzień otwarty
26.01.2021r. 27.01.2021r. zebranie
23.03.2021r 24.03.2021r. dzień otwarty
8.06.2021r. 9.06.2021r. dzień otwarty
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status