Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.IX.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII.2019
Ferie zimowe 27.I – 9.II.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14.IV.2020
Egzamin ósmoklasisty 21 – 23.IV.2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach III LO
24.IV.2020
Egzamin maturalny 4 – 22.V.2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych 26.VI.2020
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 24 – 25.VIII.2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSOMS 2 – 3.I.2020
21 – 23.IV.2020
4 – 5.V.2020
12.VI.2020
Dodatkowy dzień wolny dla kl. 1 i 2 LOMS 6.V.2020

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ZSOMS W KRAKOWIE

Szkoła Podstawowa nr 75 LOMS
10.09.2019r 11.09.2019r
19.11.2019r. 20.11.2019r.
21.01.2020r. 22.01.2020r.
24.03.2020r 25.03.2020r.
26.05.2020r. 27.05.2020r.
ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA