KOMUNIKAT - 15-01-2021

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.,

informujemy:

  1. W klasach IV-VIII SP i LO zostaje przedłużony okres nauki zdalnej do 31.01.2021r. Zajęcia sportowe w w/w klasach odbywają się na terenie szkoły/toru kajakowego. Komunikat w tej sprawie zostanie wysłany przez koordynatora ds. sportu p. Izabelę Król / Trenerów.
  2. Klasy I-III szkoły podstawowej wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przesłanym z wykorzystanie dziennika elektronicznego.
  3. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej będą prowadzone tylko dla uczniów klas I – III SP.
  4. Prosimy o zapoznanie się ze znowelizowaną procedurą funkcjonowania ZSOMS.
  5. W stołówce szkolnej będą wydawane obiady wg harmonogramu zamieszczonego w DE Librus w ogłoszeniach.

Dyrekcja ZSOMS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status