Komunikat Komisariatu Policji II w Krakowie - 27-03-2019

„W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych doniesień, dotyczących rzekomej próby uprowadzenia dziecka przez osoby poruszające się srebrnym samochodem osobowym, do której miało dojść w ostatnich dniach na krakowskim Ruczaju, informujemy, że takie zdarzenie nie miało miejsca.

 W V Komisariacie Policji w Krakowie, który odpowiada za bezpieczeństwo m.in. na Ruczaju, jak również w innych krakowskich jednostkach Policji nie zostało złożone żadne zawiadomienie o tego typu przestępstwie. Po przeanalizowaniu wszystkich spraw  z tego rejonu, wydaje się bardzo prawdopodobne, że źródłem tej historii jest zdarzenie z połowy marca br. kiedy to  dwie nastolatki  (14 i 15 lat) stojące na przystanku komunikacji miejskiej, miały zostać zaczepione przez osoby  poruszające się srebrnym samochodem osobowym. O tym fakcie, jedynie informacyjnie, ojciec jednej z nastolatek poinformował komisariat. Aby wykluczyć jednak  możliwość zaistnienia jakichkolwiek działań przestępczych na szkodę dzieci, funkcjonariusze natychmiast przystąpili do rozpoznania dokładnych okoliczności zajścia oraz personaliów osób, poruszających się wskazanym pojazdem. Poczynione ustalenia  nie potwierdziły, aby miało dojść do złamania prawa. Z uwagi na fakt, że ochrona dobra dzieci jest jednym z najważniejszych priorytetów działań Policji, tego typu informacje pojawiające się czy to w mediach czy w przestrzeni publicznej zawsze traktowane są z największą uwagą i drobiazgowo sprawdzane. Tak było i w tym przypadku. Aby jednak wyciszyć emocje i  zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz ich rodziców w tym rejonie, zostały skierowane dodatkowe patrole mundurowe oraz operacyjne”.

Wszelkie zapytania dotyczące problematyki zagrożeń, na które mogą być narażone osoby małoletnie, proszę kierować bezpośrednio do Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii tut. komisariatu pod nr tel. 12 6157027 lub pocztą e-mail:kp2@krakow.policja.gov.pl, a także na zasadach dotychczas wypracowanego bieżącego kontaktu.

Z poważaniem

podinsp. Piotr Raźny
Naczelnik Wydziału Prewencji
Komisariatu Policji II w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Lubicz 21
tel. 12 61 57-017
e-mail: piotr.razny@krakow.policja.gov.pl

 

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA