KONKURS „Krakowska Matematyka 2018/2019” - 14-10-2018

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Konkurs objął Honorowym Patronatem: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs jest bezpłatny.

Koordynatorem konkursu z ramienia Stowarzyszenia jest pani Teresa Sklepek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu:

„100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego” .

Etapy konkursu:

  • szkolny – 22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 15 marca 2019 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl – gdzie można zapoznać się ze wszystkimi zasadami konkursu.

Szkolnym organizatorem konkursu jest pani Sabina Kulas. Zgłoszenia prosimy kierować do swoich nauczycieli matematyki.

 

                                                                   Organizator   Sabina Kulas

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA