List do Rodziców i do uczniów klas 3 gimnazjum - 05-02-2019

  Szanowni Rodzice!
  Drodzy Uczniowie!

  Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły
  oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych
i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

Drodzy uczniowie i rodzice!

Aktualnie trwa rekrutacja uczniów klas III gimnazjum do uczestnictwa
w działaniach projektowych.
Uczniowie będą uczestniczyć w:
– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2019)
– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania u p. Rafała Klimczyka.
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć do p. Rafała Klimczyka.

Krzysztof Sobesto
Dyrektor ZSOMS


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status