Rekrutacje

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego

Mistrzostwa Sportowego

w Krakowie w roku szkolnym 2020/21


1. Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
2. Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych z obowiązkową nauką języka angielskiego i języka niemieckiego:

oddział A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
oddział B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo dwa przedmioty) odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych. Do wyboru:

– biologia lub geografia,
– matematyka lub język angielski.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.

5. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku nr 1 do Zarządzenie nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2020r.

 

SMS SPOT KAJAKARSTWO

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA