Rekrutacje

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego

Mistrzostwa Sportowego

w Krakowie.


I) Informacja dla kandydatów do klas pierwszych 4 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/20 – absolwentów szkoły podstawowej.

Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych:
1A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
1B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje
Zarządzenie nr 11/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2019r.

II) Informacja dla kandydatów do klas pierwszych dotychczasowego 3 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/20 – absolwentów gimnazjum.

Kształcimy młodzież uzdolnioną sportowo.
Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych:
1C dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
1D dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.

W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia gimnazjum oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i geografii.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje
Zarządzenie nr 10/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2019r.

Szczegóły regulaminu rekrutacji zostaną wkrótce zamieszczone.

SMS SPOT KAJAKARSTWO

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.