Materiały do pobrania

Arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

————————————————————

Wycieczki:

oświadczenie dla rodziców

karta wycieczki

regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

lista uczniów biorących udział w wycieczce

————————————————————

Plik do importu tematów zajęć /przykład/

Plik do importu tematów zajęć /pusty/

————————————————————

Pliki graficzne do pobrania:

Logo szkoły 

Piktogramy

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA