Nabór do klas pływackich - 29-03-2022

   

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
ogłasza

NABÓR

do klas sportowych – PŁYWACKICH
na rok szkolny 2022/ 2023

KLASY SPORTOWE – PŁYWACKIE naszej Szkoły to doskonałe połączenie wyczynowego uprawiania sportu i nauki na wysokim poziomie. Proces szkoleniowy odbywa się w nowoczesnych, profesjonalnych obiektach szkolnych (pływalnia, hala sportowa, siłownia, salki funkcyjne i specjalistyczne) a nauka pod okiem doświadczonego i zaangażowanego grona nauczycieli SP 75.

UCZNIOWIE – zawodnicy Naszej szkoły to wielokrotni medaliści i multimedaliści zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich. Corocznie powoływani do Kadry Małopolski i Polski PZP, w swoich kategoriach wiekowych. Klasy pływackie legitymują się najwyższymi wynikami edukacyjnymi, a zawodnicy  tych klas to także laureaci  wielu konkursów przedmiotowych.

Co roku nowa grupa zawodników zasila nasze szeregi, dzięki skrupulatnemu procesowi naboru do klas o profilu pływackim Szkoły Podstawowej. Z roku na rok nasi zawodnicy przechodzą kolejne etapy szkolenia pływackiego, zdobywając nową wiedzę, umiejętności, co za tym idzie odnoszą sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego to wielokrotni Mistrzowie Polski w swoich kategoriach wiekowych oraz zdobywcy laurów na imprezach rangi europejskiej i Światowej. Absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego niejednokrotnie byli reprezentantami Polski na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich.

OGŁASZAMY NABÓR  NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023
do klas sportowych:

Zapraszamy do zapisów na próby sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikującego uczniów trzecich klas pływackich  SP 75
i naboru uzupełniającego  dla kandydatów spoza naszej szkoły. Termin testów: 25-26.04.2022 (poniedziałek-wtorek):

–  15:00-16:15 – testy na lądzie

– 16:15-17:15 – testy w wodzie

Formularz zapisów jest dostępny tutaj: http://zsoms.eu/rek-uz/

Informacje dot. uczniów 3 klas pływackich SP 75: dzieci z klas 3 SP 75, zamierzające kontynuować szkolenie sportowe w 4 klasie pływackiej są również zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego! W formularzu zgłoszeniowym w polu „Dodatkowe informacje” powinna znaleźć się adnotacja, do jakiego oddziału SP 75 chodzi obecnie dziecko („b” lub „c”). Termin prób sprawności fizycznej dla uczniów z klasy 3c – 25.04 (poniedziałek). Termin prób dla uczniów z klasy 3b – 26.04 (wtorek).

Informacje dot. kandydatów z zewnątrz: prosimy o zapisywanie poprzez formularz zgłoszeń. W polu „Dodatkowe informacje” można zapisać preferencję dot. terminu testów (poniedziałek lub wtorek), która będzie uwzględniona w miarę dostępności wolnych miejsc w danym dniu. W przypadku dużej liczby chętnych możliwe jest uruchomienie trzeciego terminu.

O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani mailowo.

Obowiązkowe wyposażenie na testy sprawnościowe:

  1. Ubiór na próby sprawności na lądzie: obuwie sportowe (zamienne), koszulka i spodenki sportowe, bluza dresowa.
  2. Rzeczy na pływalnię: kąpielówki/strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki, ręcznik, żel pod prysznic.
  3. Woda do picia.

Szczegóły dotyczące prób sprawności znajdują się tutaj: http://zsoms.eu/sp-nr-75/rekrutacje/klasa-sportowa-plywanie/

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania pływania wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu. Nie dotyczy to uczniów uczęszczających obecnie do klasy 3 pływackiej w SP 75, których zaświadczenia lekarskie posiadają trenerzy.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z p. Łukaszem Wądrzykiem (nr telefonu: 504-341-865, mail: wadrzyk504@gmail.com).

ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowych informacji o rekrutacji do klasy IV pływackiej udziela
trener Łukasz Wądrzyk tel. 504-341-865

Zachęcamy do wspólnej przygody z pływaniem – najzdrowszym sportem dla dzieci i młodzieży!


  • 5,6,7,8 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Termin: ustalany indywidualnie z trenerami prowadzącymi (w zależności
od wolnych miejsc i poziomu sportowego kandydata).

Kandydaci do klas sportowych – pływackich przechodzą proces rekrutacji zgodny z wymogami i procedurami Polskiego Związku Pływackiego (szczegóły poniżej).

 Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły  – tel. 12 411 29 48
oraz u trenerów prowadzących klasy sportowe.

Zasady główne dla kandydatów do klas sportowych 4-8 SP 75:

  1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.
  2. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.
  3. Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała:

– wzrost
– waga
– wskaźnik Broca

  1. Kandydat powinien posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP (klasy 5-7 SP).
  2. Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status