Ogłoszenie o pracy - 01-11-2017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI/SPRZĄTACZA

Miejsce pracy: Kraków (siedziba ZSOMS).

 

I. Wymagania formalne:

 

1.Wykształcenie: co najmniej podstawowe;

2.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

4. Dyspozycyjność,

5. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

6. dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

 

1. utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

2. zamiatanie, mycie podłóg,

3. odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,

4. mycie lamp, drzwi,

5. mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,

6. mycie okien i ram,

7. wynoszenie śmieci.

 

III. Warunki pracy i płacy:

 

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia,

2.Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba szkoły.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (w sekretariacie) , Kraków, ul. Grochowska 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczki”, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsoms.eu

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 411 29 48.

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.