Plebiscyt na najbardziej utalentowaną osobę - 06-10-2017

Rada Dzielnicy II Grzegórzki ogłasza plebiscyt na najbardziej utalentowaną osobę zamieszkałą na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Regulamin Plebiscytu Talent z Grzegórzek 2017

 1. Organizatorem plebiscytu jest Rada Dzielnicy II Grzegórzki.
 2. W kapitule konkursu zasiadają radni Dzielnicy II Grzegórzki.
 3. W plebiscycie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10-18 lat zamieszkali na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.
 4. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy Rady Dzielnicy II Grzegórzki:  rada@dzielnica2.krakow.pl  do dnia 31.10.2017 roku.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe do osoby zgłoszonej lub jej opiekuna wraz z krótkim opisem osiągniętych sukcesów wraz ze skanami dyplomów, nagród itp.
 6. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni przez nauczycieli, wychowawców, rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Kapituła konkursu do dnia 15.11.2017 roku skontaktuje się z wybranymi osobami
  w celu umówienia spotkania z zgłoszonymi osobami.
 8. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone do dnia 30.11.2017 roku na stronie internetowej Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz w gazecie dzielnicowej.
 9. Organizator zapewnia Nagrodę Główną (nagrodę rzeczową) oraz 2 wyróżnienia.
 10. Nagroda oraz tytuł Talentu 2017 roku zostanie przyznana na grudniowej sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 

Przewodnicząca

Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki
Małgorzata Ciemięga

 

 

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.