Polski Komitet Olimpijski organizuje konkurs! - 08-01-2018

Drodzy Uczniowie, wspaniałe jest to, że macie sportowe zainteresowania i swoją pasję wykorzystujecie niemal codziennie w czasie zajęć treningowych. Pokażcie piękno swoich działań lub działań Waszych przyjaciół łącząc je z umiejętnościami zdobytymi na lekcjach języka polskiego.

 

XXVIII konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.

Opis 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce sportowej. W regulaminie czytamy:

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron.

Prace konkursowe zgłaszają szkoły. Szkoła podstawowa może przesłać dwa opowiadania, gimnazjum trzy.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „szkoły podstawowe” i „gimnazja”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Strona konkursu

Zgłoszenia osobiście lub przez dziennik szkoły do M.Sławińskiej (termin: 20 marca 2018r.)

Serdecznie zapraszam!

Organizator szkolny:
Monika Sławińska

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.