Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej gwiazdki” - 30-11-2018

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, kiedy z największą troską Polski Czerwony Krzyż myśli o osobach potrzebujących  naszego wsparcia. Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pomocy świątecznej.

Świąteczną pomoc Polski Czerwony Krzyż kieruje do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazywana jest również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej gwiazdki” to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, starszych i samotnych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

TERMIN SKŁADANIA DARÓW TO 10.12.2018 (poniedziałek)

PROSIMY O ŻYWNOŚĆ O DŁUGIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI tj. SYPKIE PRODUKTY SPOŻYWCZE, PUSZKI

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym Polski Czerwony Krzyż może każdego roku podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.

 

Opiekunowie PCK

Agnieszka Knapik
Rafał Klimczyk
Ristana Taszewska-Klimas

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.