procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów w zsoms - 01-06-2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Prosimy o zapoznanie się
z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE.

Dyrekcja ZSOMS

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA