Profilaktyka Zdrowotna i Pomoc Przedlekarska

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Gabinet czynny:

pn – pt     7.35-15.10
tel. 12 411 29 48  w.31

Pomoc udzielana jest przez personel :
Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej


Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (1)

 

Oto krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły.

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

* wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
* kierowanie postępowaniem poprzesiewowym.
* czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
*sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
* udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
* prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  3.Rodzice uczniów małoletnich oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 

1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078. o opiece zdrowotnej nad uczniami.


Informacja   o   zakresie  opieki  stomatologicznej  nad  uczniami  na  terenie  szkoły.

 

W  ramach  zawartej  umowy  z  NFZ  Miejskie  Centrum Stomatologii  „Śródmieście”  Sp. z o.o. w  Krakowie  przeprowadza badania  stomatologiczne  –  wykrywające  próchnicę  zębów oraz wady  zgryzu.

Badania  przeprowadza  się  3x  w  roku  szkolnym  z  zabezpieczeniem powierzchni  zębów  preparatem  Duraphat  Fluor Protector o  działaniu  przeciw  próchniczym.

Rodzice  uczniów  małoletnich  oraz  pełnoletni uczniowie  mają prawo  do  wyrażenia  sprzeciwu  w  zakresie  profilaktyki  złożonego w  formie  pisemnej  do  lekarza  lub  higienistki  stomatologicznej.

 

Ustawa  z  dnia  12  kwietnia  2019 roku  Poz. 1078  o  opiece zdrowotnej  nad  uczniami.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA