Projekt „Inspiracje Naukowe” dla klas V – VIII - 22-02-2019

Projekt „Inspiracje Naukowe” realizowany

ze środków Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój wspólnie z wydziałem Inżynierii

i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Projekt „Inspiracje Naukowe” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspólnie z wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej będzie trwał w okresie od lutego 2019 roku do 30 listopada 2021 roku.

Projekt będzie realizowany w czterech modułach tematycznych:
–  Inspiracje Ekologiczne,
–  Inspiracje Kreatywne,
–  Inspiracje Chemiczne,
–  Inspiracje Fizyczno-Matematyczne.

Udział uczniów w projekcie ma na celu:
–  poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań i pasji,
–  naukę kreatywności i krytycznego myślenia,
–  ukierunkowanie edukacyjno-zawodowe według pasji i zainteresowań,
–  pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturowej,
–  atrakcyjne i wartościowe spędzanie czasu w gronie rówieśników,
–  nawiązanie kontaktu między środowiskiem akademickim i społecznością uczniowską.

Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie będzie prowadzona przez powołaną Komisję w szkole. Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach pod warunkiem, że nie zostaną obsadzone miejsca przez innych kandydatów.

Przy wyborze brana będzie pod uwagę opinia uwzględniająca:
–  motywacje do udziału w projekcie,
–  zachowanie,
–  stosunek do obowiązków szkolnych,
–  potrzebę rozbudzania zainteresowań,
–  kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą się odbywać na terenie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w soboty od godz. 900-1415.

Terminy zajęć w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 marca 2019 – dwie grupy po 16 osób,
  • 16 marca 2019 – dwie grupy po 16 osób,
  • 6 kwietnia 2019 – dwie grupy po 16 osób,
  • 11 maja 2019 – dwie grupy po 16 osób,
  • 1 czerwca 2019 trzy grupy po 16 osób.

Zgłoszenia osób chętnych do projektu przyjmuje szkolny koordynator projektu Dorota Żaba.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.