Przyjmowanie stron przez sekretariat - 11-03-2020

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół ze względu na koronawirus, prosimy o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (np. faktury, wnioski  rekrutacyjne do kl. 1 SP, wnioski o najem  pomieszczeń itp.) na adres: sekretariat@zsoms.eu.

Po przywróceniu normalnego funkcjonowaniu szkoły  prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów do sekretariatów w trybie pilnym. Przyjmowanie stron w sprawach pilnych  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w godzinach 10.00 – 12.00. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce i wpisać się do rejestru wejść.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA