Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75

 Przewodnicząca: Pani Magdalena Rosińska
 Z-ca: Pan Krzysztof Kotynia
 Skarbnik: Pani Ewelina Mietelska
e-mail:
rr.sp75@zsoms.eu

Rada Rodziców LOMS

 Przewodnicząca: Pani Adriana Goraj
 Z-ca: Pani Agata Sowa
e-mail:
Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.