RODO

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.


INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczniowie i rodzice
Rekrutacja – pracownicy
Monitoring wizyjny
Kontrahenci – najemcy

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię nazwisko – Paweł Jasiołek
Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
e – mail – inspektor2@mjo.krakow.pl

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA