RODO

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.


INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczniowie i rodzice
Rekrutacja – pracownicy
Monitoring wizyjny
Kontrahenci – najemcy

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię nazwisko – PIOTR GAWEŁ
Adres siedziby IOD – ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
e – mail – inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status