Profile klas

Klasy ogólne

Klasy realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Klasy ogólne z rozszerzoną ilością godzin pływania

To zwiększona liczba godzin zajęć na pływalni w ramach wychowania fizycznego.

Klasy sportowe – pływackie

To oferta dla tych, którzy chcą pogodzić naukę z uprawianiem sportu na wysokim poziomie.
Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.