Sto lat Bitwy Warszawskiej - 27-11-2019

Przemowy Marszałka Piłsudskiego i Wincentego Witosa, chłopskie wesele, ludowe przyśpiewki i piękne pieśni patriotyczne, obrady na Kremlu pod przewodnictwem Włodzimierza Lenina…te i inne sceny w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZSOMS można było obejrzeć podczas uroczystości patriotycznych,  jakie miały miejsce  w naszej szkole, w dniu21 listopada.

Z inicjatywy Pani Renaty Zawistowskiej, przy współpracy z krakowskim oddziałem MCDN, na terenie naszej placówki został zrealizowany projekt edukacyjny, którego celem była promocja młodych talentów, kształtowanie postaw patriotycznych oraz szkolenie nauczycieli. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta, organizacji patriotycznych (Związku Legionistów Polskich, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej), pracownicy wyższej uczelni – Uniwersytetu Pedagogicznego, redaktor naczelna Hejnału Oświatowego,  przedstawiciele MCDN oraz nauczyciele innych, krakowskich szkół.

  Do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia zaproszono nauczycieli: Panią Kazimierę Górawską-Namaczyńską, Pani Ristanę Taszewska-Klimas, Panią Agnieszkę Arczyńską, Panią Sabinę Kulas, Pana Mariusza Łyszkowskiego oraz Księdza Krzysztofa Gila.

Pedagodzy zadbali o przygotowanie uczniów do inscenizacji historycznej, której tematyka była skupiona wokół wydarzeń w Polsce i na świecie, jakie miały miejsce w  latach 1918-1920. Głównymi aktorami byli uczniowie klas: 6 „a”, 6 „c”, 8 „a”, którym na scenie towarzyszyli nauczyciele. Pan Mariusz Łyszkowski wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego, a Ksiądz Krzysztof odegrał rolę…duchownego udzielającego ślubu. Dodatkową atrakcję stanowiły dwa układy taneczne wykonane przez naszych maturzystów z 3 ALO i 3 BLO.

    Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – dr. Paweł Naleźniak wygłosił wykład, w którym przedstawił genezę, przebieg i skutki Bitwy Warszawskiej. Następnie, przeprowadził konkurs dla nauczycieli, pytania odnosiły się do wydarzeń historycznych, zagadnień dotyczących Cudu nad Wisłą.

    Konferencja zakończyła się dyskusją panelową, której celem była wymiana poglądów o charakterze naukowym i dydaktycznym.

  Na szczególną uwagę i podziw zasługuje postawa Rodziców uczniów, którzy brali udział w inscenizacji. Zadbali oni nie tylko o przygotowanie mentalne swoich pociech, ale także o stroje i rekwizyty.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały Panie Dyrektor: Lucyna Bętkowska i Monika Zelek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

 

 Organizatorzy

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA