Stołówka

KUCHNIA WŁASNA!!!

AJENT:

CATERING FANTAZJA

Adrian Klaś
Grochowska 20
31-521 Kraków

Numer rachunku: 68114020040000370276968910

Wszelkie informacje pod nr telefonu:  513-820-519

ODWOŁANIA OBIADÓW:

 • SMS-em na numer tel. 513-820-519

(podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności),

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Z wyżywienia na stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne (miesięczne i jednorazowe) oraz uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS.
 1. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
 1. Godziny:
 • I śniadanie w godzinach: 7:00 do 8:00
 • II śniadanie w godzinach: 9:00 do 10:30
 • obiady w godzinach: 11:30 do 14:30
 • kolacje w godzinach: 17:30 do 19:00
 1. Informacje o aktualnym jadłospisie wywieszane są na tablicy ogłoszeń

(uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu).

 1. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 2. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie listy lub dowodu wpłaty.

 

 • OPŁATY:
 1. Ceny obiadów uzgadniane są w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 2. Cena obiadu w abonamencie MIESIĘCZNYM:
 • połówka obiadu (klasa 1-3): 7 zł
 • cały obiad: 9 zł
 • obiad sportowy: 11 zł
 1. Cena obiadu POZA ABONAMENTEM jest droższa o 1 zł.
 2. Możliwość wykupienia OBIADU JEDNORAZOWEGO NA STOŁÓWCE do godziny 10:30

danego dnia.

 1. Opłaty za obiady należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca w stołówce szkolnej

lub na konto:

CATERING FANTAZJA

Adrian Klaś
Grochowska 20
31-521 Kraków

Numer rachunku: 68114020040000370276968910

W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

OSOBY WNOSZĄCE OPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PROSZONE SĄ O PRZYNIESIENIE DOWODU WPŁATY.

 1. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10-go dnia każdego miesiąca stołówka będzie informować rodziców oraz wychowawców klas.

 

 

 1. ZWROTY ZA OBIADY:

 

 1. Zwrot poniesionych kosztów za nieobecność ucznia musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia:
 • SMS-em na numer tel. 513-820-519

(podając imię i nazwisko ucznia; klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności),

 • osobiście w stołówce szkolnej

Nie odwołany posiłek będzie można odebrać w stołówce szkolnej do godz. 14:30.

 1. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
 2. Odliczanie pieniędzy za odwołane obiady nastąpi przy opłaceniu abonamentu na następny miesiąc.

 

 1. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE:
 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie na terenie stołówki.
 4. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.

 

 

 

 

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.