Świetlica

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 – 17.00.

Uczęszczają do niej uczniowie kl.1-3.

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
ZASADY ZACHOWANIA

Bogata oferta programowa świetlicy zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań i zdolności oraz edukację emocjonalno – społeczną. Szczególną rolę w pracy świetlicy odgrywają zajęcia rozwijające zdolności plastyczne oraz umiejętności językowe. Oprócz stałych zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia, dzieci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach:
•„Tęczowe spotkania” – zajęcia plastyczne
•„Bliżej przyrody” – zajęcia przyrodniczo – ekologiczne
•„Bajkowe spotkania” – zajęcia relaksacyjne
•„Język angielski na wesoło” – zajęcia językowe

Świetlica jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom.

Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawują:

mgr Anna Pietrzyk, mgr Joanna Zadęcka, mgr Agnieszka Nowak, mgr Joanna Klimczyk, mgr Magdalena Policha, mgr Edyta Olsza, mgr Izabela Bereza, mgr Barbara Łądka.

Ramowy plan dnia
7.00 – 8.45 – schodzenie się dzieci, zajęcia własne
– indywidualna praca z dzieckiem i w małych grupach
8.45 – 9.00 – drugie śniadanie
9.10 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne wg bloków tematycznych przewidzianych na dany tydzień
10.30 – 11.00 – gry i zabawy stolikowe, czytanie, zajęcia własne
11.30 – 13.00 – przygotowanie do obiadu
– obiad
– odpoczynek
– w czasie przerwy obiadowej włączamy się do akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”
13.00 – 13.30 – prace porządkowe,
– spotkanie w kręgu „Jacy jesteśmy” – oceniamy własne dyżury
13.30 – 14.30 – odrabianie zadań domowych
– ćwiczenia uzupełniające
14.30 – 15.00 – ciche zajęcia, odpoczynek
15.00 – 16.30 – zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na Orliku
16.30 – 17.00 – zajęcia porządkowe
ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA