Szkoła Młodych Mediatorów - 29-10-2021

Program „Bezpieczny Kraków”  w postaci realizacji projektu „Szkoła Młodych Mediatorów” zakończył kolejny etap  – po szkoleniu dla nauczycieli i rodziców zaproszono na zajęcia 12 wyróżniających się dojrzałą postawą uczniów.

Grupa pracowała w dniach 25 i 26 października pod przewodnictwem prowadzących z Fundacji Rodzina Plus. Młodzi ludzie wprost wyrażali  radość z uczestnictwa w zajęciach, ponieważ mogli w atmosferze akceptacji wyrazić swoje uczucia, skupić się na relacjach, sposobach komunikacji oraz poznać podłoże konfliktów. Przyszli Młodzi Mediatorzy poznali zasady negocjacji, sposoby rozwiązywania sporów i motywowania do dyskusji. Dzięki nim w naszej szkole może być rozwijana trudna sztuka mediacji – tak potrzebna w obecnych czasach.

Opiekun szkolny
M.Sławińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status