Szkolenie z zakresu psychopedagogiki dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego ZSOMS - 31-05-2022

W dniu 25 maja 2022 r. odbyło się szkolenie dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, podczas którego Tomasz Wilczewski przedstawił nowatorskie podejście do pedagogiki z wykorzystaniem aktywności psychologicznej, które zakłada, że nauczyciel i trener powinien uwrażliwić się na potrzeby swoich wychowanków.

Celem pracy pedagoga, trenera i wychowawcy powinno być uchronienie dziecka od uzależnienia od pochlebstw i podziwu innych. Dobremu nauczycielowi powinno zależeć na tym, aby dziecko nie straciło własnej wolności samostanowienia. Dzięki temu uczeń uniknie bycia w przyszłości zakładnikiem odczuć i potrzeb innych, jednocześnie wykształci w sobie postawy empatyczne i wzmocni rozwój osobowościowy. Takie podejście jest szkołą cierpliwości, budowania pewności siebie i umiejętności wychodzenia z porażek. Uczeń prowadzony w opisany sposób zawsze będzie skoncentrowany i w odpowiednim czasie podejmie wyzwanie, nie odwlekając swoich zadań w czasie, z radością będzie też funkcjonował dla grupy, a prawdopodobieństwo spełnienia marzeń rodzinnych, zawodowych, sportowych i społecznych wzrośnie.

Tomasz Wilczewski: pedagog, magister wychowania fizycznego, ukończył AWFiS w Gdańsku. Były zawodnik ligi zawodowej. Trener koszykówki młodzieżowej. Certyfikowany wykładowca Polskiego Związku Koszykówki w aspekcie nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych. Współautor czterech podręczników z zakresu pedagogiki, kultury fizycznej i sportu. Certyfikowany wykładowca światowego systemu badań zachowań Extended Disc.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status