Szkolny Konkurs Dziennikarski Śladami Wańkowicza i Neli z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy - 01-05-2019

Młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia, są świetnymi obserwatorami świata, kształtują swoje poglądy na różne tematy, potrafią z entuzjazmem opowiadać o swoich pasjach. Zgadzasz się z ty stwierdzeniem? Weź udział w szkolnym konkursie dziennikarskim! Skorzystaj z prawa do wyrażania własnych poglądów.

TEMATYKA:

– Moje prawa – ważna sprawa! Wypowiedz się na temat jednego z praw dziecka. Czy jest ono zagrożone? Nierespektowane? A może cieszysz się, że je posiadasz?
Mam zdanie na temat… Przy tym temacie możesz opisać wszystko, co uważasz za ważne.
Moja pasja. Temat związany z zainteresowaniami , pogłębiający refleksję nad posiadanymi uzdolnieniami.
To miejsce warto zobaczyć! Opisz lub sfotografuj miejsca jak Nela – mała reporterka.

WYMAGANIA:

– dopuszczalne formy to: fotoreportaż (kilka zdjęć z podpisami), artykuł, reportaż, wywiad, reportaż radiowy, sprawozdanie, film itp.
– prace należy dostarczyć organizatorowi;
– jeden tekst może zawierać maksymalnie do 2 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie A4),
– jeden uczestnik może wysłać maksymalnie do trzech tekstów,
– wszystkie teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, klasą oraz opatrzyć informacją o wybranym gatunku publicystycznym (np.: fotoreportaż)

KRYTERIA OCENY:

– kreatywność i pomysłowość w ujęciu tematu,oryginalność pracy,
– szata graficzna i poprawność językowa,
– poprawność gatunkowa, rzetelność dziennikarska.
– dobór tematyki,
– sposób przedstawienia tematu.

TERMINY:

– do 19.05.2019r. – złożenie prac,
– 05.2018r. – ogłoszenie wyników

ADRESAT:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

ORGANIZATOR:
Monika Sławińska

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.