Szkolny Tydzień Bezpiecznego Internetu 2020 - 11-02-2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Od wielu lat dbamy o uświadamianie młodzieży kwestii mądrego, właściwego korzystania z zasobów Internetu oraz kwestii zagrożeń czyhających w sieci.

         10.02.2020r. rozpoczęliśmy obchody Szkolnego Tygodnia Bezpiecznego Internetu od prelekcji „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” dedykowanej uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas1 LOMS. Wspierają nas Pracownicy Komendy Miejskiej w Krakowie.

          W ramach szkolnego Tygodnia Bezpiecznego Internetu odbędą się zajęcia warsztatowe, we współpracy z pracownikami Straży Miejskiej pt.CYBERPRZEMOC – NIE POZWÓL ABYŚ PADŁ JEJ OFIARĄ”. Zajęcia kierowane są również do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas1 LOMS.

Pedagog  szkolny
Anna Wajman

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status