Szkolny Tydzień Bezpiecznego Internetu 2020 - 11-02-2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Od wielu lat dbamy o uświadamianie młodzieży kwestii mądrego, właściwego korzystania z zasobów Internetu oraz kwestii zagrożeń czyhających w sieci.

         10.02.2020r. rozpoczęliśmy obchody Szkolnego Tygodnia Bezpiecznego Internetu od prelekcji „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” dedykowanej uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas1 LOMS. Wspierają nas Pracownicy Komendy Miejskiej w Krakowie.

          W ramach szkolnego Tygodnia Bezpiecznego Internetu odbędą się zajęcia warsztatowe, we współpracy z pracownikami Straży Miejskiej pt.CYBERPRZEMOC – NIE POZWÓL ABYŚ PADŁ JEJ OFIARĄ”. Zajęcia kierowane są również do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas1 LOMS.

Pedagog  szkolny
Anna Wajman

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA