Uczniowie ZSOMS wybrali swoich Szeryfów Praw Dziecka - 19-06-2019

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie UNICEF, którego ukoronowaniem była uroczystość wręczenia orderów i dyplomów Szeryfów Praw Dziecka wybitnym dorosłym stojącym na straży bezpieczeństwa i rozwoju młodych ludzi.

Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” UNICEF to szczególne wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności decydują, komu się ono należy.

Kamil: Chcemy nie tylko omawiać sytuacje łamania praw dziecka, ale także wskazywać pewne wzorce, postawy ludzi godnych naśladowania.

Przedstawiciel SU: W świecie, w którym mało jest wzorców, autentycznych ludzi, którzy swoją postawą mogliby wskazać pewne wartości, nasi uczniowie odnaleźli wyjątkowe osoby.

Fragment scenariusza uroczystości

Przedstawiamy Szeryfów Praw Dziecka:

1. P. Magdalena Rosińska.

Pierwszy Szeryf jest osobą bardzo sympatyczną, ciepłą w kontaktach, a swoim nieznikającym uśmiechem potrafi obdarzyć każdego. To osoba, przy której każdy czuje się doceniony i dowartościowany. Współpracuje każdemu okazując życzliwość, bezinteresowną pomoc, wsparcie i zaangażowanie. To osoba, na którą zawsze można liczyć, a swoją postawą staje się wzorem do naśladowania. Mimo wielu obowiązków na gruncie prywatnym i zawodowym potrafi znaleźć czas, w którym wspiera wychowawcę klasy, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców w licznych przedsięwzięciach. Zbliżamy się do rozwiązania zagadki. Należy do grona rodziców szczerze oddanych społeczności szkolnej. W ZSOMS pełni dwie funkcje: jest przewodniczącą Trójki Klasowej w klasie Ic oraz przewodniczącą Rady Rodziców SP. Wspiera wielodzietną rodzinę, dba o miejsce naszej nauki, troszczy się o uatrakcyjnienie imprez szkolnych.

2. P. Mieczysław Czytajło

Kolejny Nasz Szeryf to osoba znana w dzielnicy ze swojej elokwencji, kolędników z naszej szkoły podejmował cukierkami i wygłosił mowę podrywającą do działania, doceniającą inicjatywę uczniów i nauczycieli. Szeryf jest dyrektorem placówki edukującej i wychowujące od lat młodych ludzi w naszej dzielnicy. Młodzieżowy Dom Kultury kojarzy się uczniom z dodatkowymi, niezwykłymi zajęciami, miłą atmosferą i rozwojem talentów.

3. P. dyr. Monika Zelek

Wyobraźmy sobie sytuację: dwoje dzieci żyje w szczęśliwiej rodzinie, otoczone są troską, miłością i opieką. Nagle pojawia się wyrok: rak. Matka umiera w ciągu 3 miesięcy. Szok, ból, rozpacz, poczucie bezsensu. Dzieci nie zdołały się otrząsnąć z najdotkliwszych przeżyć, kiedy następuje dramat – nagle na zawał umiera tata. Rozpacz odbierająca siły, panika i powracające pytanie: co teraz z nami będzie? Czeka je dom zastępczy? W tej sytuacji aktywnie działa osoba, która na zawsze zwiąże już z nimi swój los – wychowawczyni, która szuka rozwiązań prawnych, wspiera materialnie i psychologicznie, aż w końcu… staje się ich mamą. To dzięki niej dzieci – chłopiec z 4. kl. szkoły podstawowej i dziewczynka z 3 kl. gimnazjum – dorastają i obecnie radzą sobie w życiu.

Trzeci nagrodzony szeryf to osoba, która zna w szkole każdego z 470 uczniów, by wspierać dziecko w trudnych momentach stosuje niestandardowe metody – częstuje cukierkami. Gdy ktoś wzywa, biegnie natychmiast, angażuje się osobiście w każdą sprawę. Jest cierpliwa, otwarta na problemy innych, zawsze wysłuchuje ich do końca. Podejmuje nawet problemy nietypowe, np. dzieci powracających z zagranicy, w kryzysach rodzinnych, zdrowotnych. Pomaga w realizacji każdego przedsięwzięcia na rzecz dzieci, np. współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach projektu Oczy Szeroko Otwarte, lub To jest Ameryka. Współpracuje z Politechniką Krakowską w projekcie Inspiracje Naukowe, dzieci otrzymują fantastyczną ofertę za darmo.

Osoba ta nadzwyczajnie organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wspiera uczniów w rozwijaniu talentów, zawsze podziwia ich prace , uczestniczy w zawodach sportowych, kibicując podopiecznym.

4. P. Karolina Tomczyk i Marek Gerwatowski.

Zaprosimy teraz na scenę wyjątkowych rodziców, którzy wspierają środowisko szkolne w swoich działaniach. Biorą udział w dekorowaniu szkoły, przeprowadzają zajęcia dla dzieci, a ostatnio słynne stało się wydarzenie, którego byli organizatorami. 10 grudnia 2018 r. po raz pierwszy w historii naszej Szkoły odbył się niezwykły koncert charytatywny „Kolęduje Tobie moje serce”. Z inicjatywy Pani Karoliny Tomczyk i Pana Marka Gerwatowskiego odbyły się trzy – pełne emocji i fantastycznej energii – koncerty na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Oto relacje po uroczystości:

„Koniec roku szkolnego. Moją wspaniałą żonę i mnie spotkało dziś niezwykłe wyróżnienie, zostaliśmy odznaczeni Gwiazdą „SZERYF PRAW DZIECKA” w ramach projektu edukacyjnego UNICEF – za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka. Bardzo dziękujemy uczniom, szkole ZSOMS w Krakowie, UNICEF , Pani Agnieszce Arczyńskiej (wychowawca Witka) za tę cudowną niespodziankę, to naprawdę piękny dzień dla nas! Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy super wakacji z ogromną ilością słońca!!!”

Marek Gerwatowski https://www.pictame.com/user/don.nero/1905884081

Bardzo dziękujemy uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem realizowali w naszej szkole projekt dotyczący praw dziecka – Kamili Kani i Kamilowi Żurakowskiemu. Przez wiele tygodni opracowywali materiały i sposób ich przedstawienia, prowadzili konsultacje z innymi uczniami i zorganizowali wspaniałą akcję na korytarzu naszej szkoły. Przygotowane przez nich prace posłużyły młodszym klasom do omawiania tematów związanych z prawami dziecka.

Dziękujemy osobie, która z wielkim entuzjazmem prowadziła zajęcia o prawach dziecka i była współorganizatorem akcji przyznawania orderów Szeryfów Praw Dziecka – p. Małgorzacie Konstanty, pedagog szkolnej.

Podziękowania należą się także p. A.Arczyńskiej i R.Taszewskiej za przygotowanie akademii przypominającej prawa dziecka w niezwykłej oprawie muzycznej.

Koordynator projektu
M.Sławińska

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA