Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych i Święto Komisji Edukacji Narodowej w LOMS - 19-10-2022

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”

14 października to data szczególnie ważna dla całej społeczności szkolnej, bowiem w tym dniu w roku 1773 powstała Komisja Edukacji Narodowej.
W przeddzień święta nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie naszego liceum spotkali się na akademii. Podczas uroczystości do grona uczniów szkoły dołączyła oficjalnie, składając ślubowanie na sztandar szkoły młodzież z klas pierwszych.

Z rąk Pani Dyrektor Moniki Zelek reprezentanci klas odebrali także dyplomy za udział w otrzęsinach klas pierwszych, które w formie ciekawych konkurencji zostały przeprowadzone w dniach poprzedzających ślubowanie.
W dalszej części uroczystości uczniowie podzielili się z uczestnikami spotkania refleksją oraz wspomnieniami uczniów i nauczycieli dotyczącymi wartości nauki oraz nauczania.
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom ZSOMS uczniowie złożyli serdeczne życzenia i podziękowania za trud włożony w nauczanie oraz rozwój młodego człowieka.
Uroczystość z udziałem uczniów kl.ll B, kl. lll A, kl.IV A przygotowały Panie: Małgorzata Czech, Aldona Mazur, Joanna Pstruś.

Foto: Julia Gęsiarz kl.3b LO
p. Małgorzata Czech

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status