Uroczystość w LOMS z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej - 26-10-2021

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.”

Coelho

13 października 2021 roku społeczność licealna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zebrała się, by wspólnie uczcić wydarzenie z 14 października 1773 roku, kiedy to z inicjatywy króla i grupy światłych Polaków powstała Komisja Edukacji Narodowej.

Jest to święto przypominające nam o wartości nauczania i szacunku dla wiedzy człowieka, które pielęgnują instytucje związane z rozpowszechnianiem nauki i kultury.

Uroczystość otworzył Pan Dyrektor Krzysztof Sobesto, przypominając o znaczeniu święta, odwołując się do historii oraz wiążąc ją z realiami naszej edukacyjnej współczesności. Pan Dyrektor złożył życzenia nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły, podkreślając znaczenie wszystkich tych osób, które przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania szkoły nie tylko w sferze edukacji i wychowania, ale także jako prężnie działającej instytucji. Nauczycielom oraz osobom z personelu szkoły, które szczególnie zasłużyły się w minionym roku szkolnym wręczono nagrody, aby podkreślić ich zaangażowanie oraz trud, nierzadko związany z bezinteresowną pracą i poświęceniem.

  W drugiej części uroczystości uczniowie klasy pierwszej B LO pod kierunkiem wychowawczyni Joanny Pstruś przygotowali żartobliwe przedstawienie pod tytułem Posiedzenie Rady Uczniowskiej, które utwierdziło widzów w przekonaniu, że ocenianie nie jest łatwe ani dla nauczycieli, ani dla uczniów.

   Dyrekcji, Nauczycielom, Personelowi Szkoły i Uczniom życzymy wytrwałości oraz spokojnej, efektywnej pracy, a także sukcesów w nauce i nauczaniu!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status