Uroczystości upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. - 26-11-2018

21 listopada 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie odbyła się kolejna uroczystość historyczna, tym razem upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W projekcie historycznym zatytułowanym „ … Wiem ja, bo mi o tym Mama powiadała: Żem dziecię tej ziemi, Żem jest Polka mała .. „ wystąpili uczniowie z klasy VII a, VIII a, VIII c, którzy wcielili się w postacie z czasów II Rzeczypospolitej, zarówno te zasłużone w walce o całokształt polskich granic, jak również istotne w budowaniu państwowości polskiej w odrodzonej po 123 latach niewoli Ojczyźnie.W poszczególnych scenkach uchwycone zostały obrazy z historii które odnosiły się do takich wydarzeń jak: przejęcie przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej władzy w dniu 11 listopada 1918r, walki o Lwów, zjazdu ziemiaństwa kresowego z udziałem Józefa Piłsudskiego na zamku w Nieświeżu, debaty ministrów w rządzie premierów Władysława Grabskiego i Wincentego Witosa nad koniecznością reform w odrodzonym państwie, czy w końcu do Święta Plonów obchodzonego na wsi polskiej po dzień dzisiejszy jako jednego z wyjątkowych wydarzeń sięgających tradycjami do czasów odrodzonej II Rzeczypospolitej. Realizacja projektu była wspólnym dziełem wielu osób: dr Renaty Zawistowskiej (pomysł przedsięwzięcia i poprawność merytoryczna prezentowanych treści historycznych),mgr Kazimiery Górawskiej – Namaczyńskiej (oprawa muzyczna i taneczna), mgr Sabiny Kulas i mgr Edyty Olszy (współudział w przygotowaniu uczniów do występu, troska o kostiumy) i Dariusza Szmigielskiego (oprawa techniczna uroczystości). Za dekorację, uświetniającą całość uroczystości i oddającą wyjątkowy klimat, minionych lat odpowiadały: mgr Agnieszka Nowak i mgr Joanna Zadęcka. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości m.in.: konsula Ambasady Republiki Węgierskiej – dr László Marka Szuberta, Komendanta Związku Legionistów Polskich – kapitan Krystiana Waksmundzkiego, syn zastępcy Komendanta Krakowskiego Oddziału Szarych Szeregów – Pan Roman Haila, przewodniczącej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – mgr Alicji Samborskiej, prezesa 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Środowisk Wołyńskich w Krakowie – pułkownika Włodzimierza Wowy – Brodeckiego, Harcerki w Wołynia – Pani Mirosławy Skulskiej, wiceprezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Kraków – Śródmieście – mgr Tomasza Wilczyńskiego.

dr Renata Zawistowska


fotografie: Dariusz Szmigielski
Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.