Uwaga! Uczniowie klas 4-8! Zapraszamy na żywą lekcję patriotyzmu! - 23-09-2021

Uwaga! Uczniowie klas 4-8!

29 września 2021r. (środa) o godz. 13.00
odbędzie się
IX Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”!

Wspólne wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę to wspaniała okazja do popularyzowania poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej!

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni  nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę .

Prosimy pamiętać o stroju galowym!
Przypominamy, że zgłoszenia należy kierować do nauczycieli języka polskiego do 27.09.br.

Wszystkim Uczestnikom ortograficznych zmagań
– życzymy sukcesu!

Koordynatorzy konkursu 
Agnieszka Arczyńska
Ristana Taaszewska- Klimas

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status