Wiosenne wietrzenie książek - 06-05-2020

Nastała wiosna i … czas na książki. Okres sprzyjał zwróceniu uwagi na te niezwykłe przedmioty, które zyskały na wartości. Okazało się, że wszyscy mamy książki😊.  21 marca Dzień Poezji, 23 kwietnia Dzień Książki. Co zrobiliśmy? Zobaczcie!

 – Klasa 4a złożyła piękne wiersze z wytarganych czasopismowych słów. Koniecznie przeczytajcie! W tych utworach każde słowo ma znaczenie.

Klasy 5a i 5b zabrała książki na spacer😊 i „dotwarzała” okładki. Niektórzy odkryli terapeutyczną moc lektury – przewietrzyli 2 kartki ze stworzonej przez siebie puszki Pandory. Na dnie czaiła się nadzieja.

Uczniowie klas 7a i 7c utrwalali znajomość środków poetyckich. Dużo uwagi poświęcili anaforze. Czytali wiersz Wisławy Szymborskiej „Możliwości”, charakteryzowali osobę mówiąca w wierszu, odpowiadali na pytanie, co oznacza konformizm i nonkonformizm. Wynikiem tej pracy są ich interesujące wiersze, w których ukazywali możliwości dokonywania wyboru.

Z kolei fragment powieści Stefana Żeromskiego ”Syzyfowe prace”  dotyczący brawurowej recytacji wiersza Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” zainspirował siódmoklasistów do samodzielnych poszukiwań. Uczniowie sami wyszukiwali wiersz naszego narodowego wieszcza, który ich najbardziej poruszył, a następnie go recytowali.

Wiersz Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” zainspirował klasę 6a do wyjaśniania nagromadzonych w nim związków frazeologicznych. Uczniowie pisali listy do „współczesnych ludożerców”, którym nadawali poetycką formę.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!

Polonistki

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status