Woda jako dar - 26-06-2018

W krakowskim ZSOMS odbyły się zajęcia dotyczące problemu dostępu do wody pitnej na świecie, jej znaczenia dla organizmu człowieka oraz potrzebie działania, aby ten cenny dar nie znikał z naszej planety i mógł służyć wszystkim ludziom.

Klasa IV b wraz z nauczycielem przyrody, p. M.Czech, na lekcji pt.: „Dar wody” dyskutowała nad ilością i sposobami jej zużycia w ciągu dnia. Uczestnicy obejrzeli film ukazujący drogę po wodę młodej dziewczyny, która spędzała w ten sposób każdy dzień, rozmawiali o warunkach życia w Somalii, a na podstawie filmu „Ile kosztuje woda?” zastanawiali się nad zróżnicowaniem w dostępności tego daru dla różnych ludzi. Naturalnym więc etapem lekcji było wypisanie sposobów na oszczędzanie wody oraz wypełnienie karty pracy „Woda w liczbach”.

Klasy V a, b i c w trakcie 2 godzin lekcyjnych pod kierunkiem p.D.Żaby rozmawiały o znaczeniu wody dla ludzi, jej zanieczyszczaniu i sposobach oczyszczania. Uczestnicy przeprowadzili eksperyment zgodnie ze wskazówkami zawartymi w materiałach projektu edukacyjnego UNICEF i wykonali filtr do oczyszczania wody z Białuchy, pobliskiej rzeki.

Klasy 6 a i c pracowały pod opieką p.A.Nosek, skupiając się na omówieniu funkcjonowania organizmu człowieka, znaczeniu wody dla poszczególnych narządów, przedstawieniu procentowego rozmieszczenia wód słodkich i słonych na Ziemi. Uczestnicy także zastanawiali się, jak wodę oszczędzać, ponieważ jest ona darem, który powinien być dostępny wszystkim ludziom. Jakie problemy pojawiają się, gdy jej brakuje w jakiejś społeczności? Odpowiedź poznali na przykładzie życia codziennego w Somalii.

Oprócz tego, że na zajęciach przyrody woda wystąpiła na lekcjach etyki jako ich główny bohater. Czy woda może być zagadnieniem etycznym? Rozmawialiśmy o jej znaczeniu w funkcjonowaniu organizmu człowieka, o jej rozmieszczeniu na naszej planecie (wykonywaliśmy rysunki, analizowaliśmy plakaty/slajdy) Wtedy mogliśmy w pełni uświadomić sobie, że każdy człowiek ma prawo do bezpiecznej, zdatnej do picia, czystej wody – a przynajmniej takie prawo powinno być zagwarantowane – ponieważ to stanowi podstawę korzystania w pełni z życia i praw człowieka. Dobrym bodźcem do rozwinięcia empatii był film ukazujący drogę po wodę młodej mieszkanki Somalii. Zastanawialiśmy się, jak inaczej wyglądałoby jej życie, gdyby w jej wiosce był kran z czystą wodą. Mogłaby chodzić do szkoły i zapewnić realizować marzenia, spotykać się z przyjaciółmi… Problem wody to więc problem praw człowieka – prawa do bezpieczeństwa, godnego życia, równości, edukacji. Rozmawialiśmy o sposobach pomocy, działaniach UNICEF w najbiedniejszych krajach, w których brak dostępu do czystego źródła powoduje śmierć wielu ludzi.

Zagadnienia poszerzyliśmy o temat dżinsów (których produkcja przyczynia się do ogromnego zużycia czystej wody – 10 tys. litrów na parę!) oraz mięsa (bardziej wodochłonnego od pokarmów roślinnych ) Stworzyliśmy KOW (Kodeks Oszczędzania Wody) na kształt tekstów Jody – bohatera „Gwiezdnych wojen”.

Tych 14 spotkań z pewnością przyczyniło się do poszerzenia naszej świadomości związanej z problematyką wody.

Koordynator szkolny
M.Sławińska

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.