Wybór oferty na prowadzenie stołówki szkolnej - 16-07-2020

Najkorzystniejszą ofertą
złożoną na najem lokalu użytkowego, przeznaczonego do prowadzenia stołówki szkolnej i organizację punktu zbiorowego żywienia okazała się oferta złożona przez
Firmę Handlowo-Usługową „Pieprz i sól” Karolina Kierdaj-Kleszcz,
ul. Barska
23/10, 30-307 Kraków.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA