Wycieczka, w czasie której milczeliśmy - 18-12-2017

Jak co roku klasy trzecie gimnazjum odwiedziły miejsce niezwykłe, wyzwalające niepowtarzalne emocje i skłaniające do głębokich refleksji – Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Nie można zrozumieć współczesnego świata bez dogłębnego poznania historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Edukacja w autentycznej przestrzeni poobozowej daje możliwość refleksji i dyskusji na wiele uniwersalnych tematów, ważnych w procesie edukacji obywatelskiej. Była to lekcja szczególna, niektórym uczniom wydawało się jakby zaraz mieli uczestniczyć w tym koszmarze, niektórzy wzruszyli się w salach dotyczących losów dzieci w obozie. Wszyscy szli w milczeniu, wsłuchani w słowa przewodników. Na zakończenie naszym uczniom podziękowano za wspaniałą postawę zrozumienia dla specyfiki tego miejsca i właściwe zachowanie.

Czego się dowiedzieliśmy:
Niemiecki obóz koncentracyjny (Konzentrationslager – KL) Auschwitz, założony wiosną 1940 r., początkowo przeznaczony był głównie dla Polaków, z czasem również więźniów innych narodowości, wśród których od wiosny 1942 r. dominowali Żydzi.
Od 1942 r. KL Auschwitz, a przede wszystkim jego część Birkenau, pełnił również funkcję ośrodka zagłady Żydów, których władze niemieckie przeznaczyły z przyczyn rasowych na zagładę. Żydzi byli deportowani z różnych krajów europejskich i po przeprowadzonej selekcji w zdecydowanej większości mordowani w komorach gazowych.
W związku z zagładą KL Auschwitz stał się miejscem prowadzonej na ogromną skalę grabieży mienia. Przed deportacją Żydzi byli informowani, że udają się do nowego miejsca osiedlenia i otrzymywali zezwolenie na zabranie bagażu, który po przybyciu do obozu musieli pozostawić na rampie, odzież zaś przed wejściem do komór gazowych. Przejęte mienie kierowane było następnie do magazynów zwanych Kanadą, skąd później przesyłano je do różnych grup ludności niemieckiej, organizacji oraz instytucji.
W obozie przeprowadzano eksperymenty medyczne, przedstawiono sylwetki lekarzy SS, którzy w KL Auschwitz przeprowadzali zbrodnicze eksperymenty medyczne: Carla Clauberga, Horsta Schumanna, Josefa Mengele.
Życie ludzi było krótkie – szczególnie kobiet – z powodu załamań psychicznych, głodu, zimna, chorób, eksperymentów, wycieńczającej pracy, licznych kar, zaplanowanej selekcji i morderstw, transportu.

Opiekunowie:
p.D.Żaba
p. M.Czech
p. M.Szarek-Sławińska

Organizator wycieczki:
dr Renata Zawistowska

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.