Wyniki badań wody - 29-12-2017

UWAGA!!

Jakość wody w natryskach spełnia wszelkie dopuszczalne normy.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA